“Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn functioneren als professional en de invloed van mijn persoonlijkheid daarop. Daardoor ben ik me meer bewust van mijn sterke punten en valkuilen. Ik ben nu beter in staat grenzen te trekken maar ook kritisch te zijn op opgelegde grenzen.”

ambulant maatschappelijk werker Rotterdam, 51 jaar