WAT WIJ DOEN

Vitanimo begeleidt professionals (coaching en supervisie), teams (teamcoaching en intervisie) en organisaties bij processen die samenhangen met verandering en ontwikkeling. Wij richten ons op instellingen die actief zijn in de zorg, ggz, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en lokale overheden. We werken volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

COACHING

We begeleiden vanuit een integere en evenwaardige relatie op basis van vertrouwen tussen gecoachte en coach. De Vitanimo coaches werken op betrokken wijze samen met de professional met aandacht voor verandering, waardering, hoop, motivatie en probleemdruk. De professional komt zo tot meer weloverwogen beslissingen. Dit heeft een positieve invloed op de (werk)tevredenheid en draagt bij aan het voorkomen van stress en burn-out.

SUPERVISIE

Supervisie is gericht op het ondersteunen van leren op de werkplek. Het is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals waarbij de supervisor helpt om taken goed uit te voeren. Het draagt bij tot meer tevredenheid met het werk, groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit en betrokkenheid met de organisatie.

INTERVISIE

Intervisie is leren met, en van vakgenoten. Zij doen dit tijdens regelmatige bijeenkomsten onder begeleiding van een intervisiebegeleider (intervisor). De deelnemers wisselen ervaringen uit en reflecteren op vraagstukken uit hun eigen beroepspraktijk.

TRAINING

Onze trainingen zijn gericht op het vergroten van bewustzijn en vaardigheden van professionals. Vitanimo verzorgt workshops gericht op effectievere communicatie in de organisatie en teamontwikkeling. Conflicthantering, dialoog, kernkwaliteiten, het komt allemaal aan bod in onze interventies. Onze aanpak varieert maar de uitkomst is steeds gelijk: concrete vooruitgang door betere communicatie en samenwerking.

TEAMBEGELEIDING

Vitanimo begeleidt teams van professionals bij teamontwikkeling en processen die daarmee samenhangen. Hierbij wordt er gewerkt op 2 fronten: de inhoudelijke opgave en het samenspel daarin door alle betrokken professionals zoals het afstemmen van activiteiten en manier van werken. Het resultaat is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen, moeilijke kwesties worden besproken en daadwerkelijk stappen worden gezet.

ORGANISATIEADVIES

In een tijd van toenemende complexiteit en verandering moeten organisaties zich voortdurend aanpassen om bij te blijven. Vitanimo begeleidt hen bij de taaie vraagstukken en de processen die met verandering samenhangen. Wij kijken hierbij naar het systeem als geheel en sluiten aan bij de leefwereld van de professional, met oog voor de menselijke maat.