VISIE

Waar wij in geloven
In deze 21e eeuw werken we vaak onder grote druk en in voortdurende haast. Kwaliteit en goed werk staan op het spel. Professionals doen er daarom goed aan om op gezette tijden wat tijd vrij te maken om even stil te staan bij wat ze aan het doen zijn.

Het ontwikkelen van deskundigheid, en van elkaar leren, gaan immers niet vanzelf; daarvoor moet je als professional met elkaar het gesprek aangaan.

Wij geloven dat kwaliteit op de werkvloer niet kan bestaan zonder verbinding tussen mensen. Kwaliteit is daarmee in essentie een uiting van verbondenheid:

  • met de cliënt
  • met het vak
  • met collega’s
  • met jezelf

Onze visie
‘Verbinding zorgt voor kwaliteit op het werk en geeft ziel aan organisaties.’

MISSIE

Waar wij voor gaan
Onze missie is om organisaties te bezielen met gedreven mensen die trots zijn op het werk dat zij doen en met plezier naar hun werk gaan.

We willen helpen bouwen aan een cultuur waar de cliënt of klant het doel van het professioneel handelen is, in plaats van de organisatie zelf. Daar waar efficiency en resultaatgerichtheid zijn doorgeslagen en kwaliteit op het spel staat, willen wij helpen om de aandacht naar kwaliteit te brengen en mensen het plezier in hun werk te laten vinden.

Onze droom
Wij dromen van vitale organisaties met gedreven professionals die bij de koffie-automaat niet mopperen over wat er allemaal mis is, maar met passie praten over kwaliteit, over clienten en de liefde voor het vak.