“Mike heeft mij al in ons eerste gesprek zeer aangenaam verrast met zijn (manier van) vragen. Dit heeft bij mij tot bewustwording geleid en gaf mij de ingang om dingen anders aan te pakken in de teams waar ik werk. De dankbaarheid en het plezier waarmee Mike zijn ‘werk’ doet, ben ik nog niet vaak tegengekomen. De basishouding van bescheidenheid, duidelijkheid en compassie maakte dat ik mij begrepen voelde en zette mij (nog meer) in mijn kracht in het werkveld.”

gedragswetenschapper wijkteam Rotterdam, 33 jaar