Wat is nodig om een ingezette verandering, een gedragen en gelande verandering te laten zijn? Deze vraag is leidend in mijn werk. Ik richt me op de begeleiding van professionals die de verandering in de praktijk gaan brengen. In beweging komen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Als begeleidingskundige weet ik een goede balans te vinden tussen het doordachte en mensgerichte van de non-profit sector en het pragmatische en resultaatgerichte van het bedrijfsleven. In beide sectoren heb ik ruime ervaring bij het begeleiden van verandering en het stimuleren van ontwikkeling bij teams en individuen.